ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

PDFPrintEmail
_________________514afba0c74bf.jpg
Κάντε κλικ για μεγένθυση
Description

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm

 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm

 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm

 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΚΑΜΠΥΛΗ 15O ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΚΑΜΠΥΛΗ 30O ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΚΑΜΠΥΛΗ 45O ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΚΑΜΠΥΛΗ 90O ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΤΑΦ 90O ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΤΑΦ 135O ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø080 - 130 Ø100 - 150
 • Ø100 - 150 Ø130 - 180
 • Ø130 - 180 Ø150 - 200
 • Ø150 - 200 Ø180 - 230
 • Ø180 - 230 Ø200 - 250
 • Ø200 - 250 Ø250 - 300
 • Ø250 - 300 Ø300 - 350
 • Ø150 - 200 Ø200 - 250
 • Ø130 - 180 Ø080
 • Ø150 - 200 Ø080
 • Ø180 - 230 Ø080
 • Ø200 - 250 Ø080
 • Ø250 - 300 Ø080

ΠΩΜΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΣ)

Σειρά SYG 3741

Υλικό (AISI 304)

Πάχος 0,4mm
 • Ø130
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø300
 • Ø350

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • από Ø080 - 130 σε Ø080
 • από Ø100 - 150 σε Ø100
 • από Ø130 - 180 σε Ø130
 • από Ø150 - 200 σε Ø150
 • από Ø180 - 230 σε Ø180
 • από Ø200 - 250 σε Ø200
 • από Ø250 - 300 σε Ø250
 • από Ø300 - 350 σε Ø300

ΚΩΝΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ (ΘΗΛ)

Σειρά SYG 3741

Υλικό AISI 304 - 304

Πάχος 0,4mm
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350
Copyright © 2021 New Fan Metal by Konstantinos Gavrinas