Πίσω στο: ΤΟΙΧΟΥ

E12

PDFPrintEmail
Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου
Description

Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Τα πτερύγια του στομίου είναι σταθερά και τοποθετούνται με βήμα 12mm. Τα πτερύγια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ο αέρας να βγαίνει κάθετα από την επιφάνεια του στομίου ή με γωνία 15ο (Ε12-15ο) . Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL. Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Επίσης διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις:

Τα στόμια E12/E12-D/E12-FA/E12-D-FA/E12-Τ1Κ/E12-Τ1Κ-D (και στις -15ο εκδόσεις) μπορούν να τοποθετηθούν σε μεταλλική πλάκα (-SPQ) διαστάσεων ορυκτής ίνας (εξωτερικών διαστάσεων 595Χ595mm). Σε αυτή την περίπτωση η πλάκα και το στόμιο είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL. Αυτό είναι δυνατό μόνο για τις ονομαστικές διαστάσεις στομίου: 100X100, 125X125, 150Χ150, 200Χ200, 250Χ250, 300Χ300, 350Χ350, 400Χ400, 450Χ450 και 500Χ500.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 1 (PDF)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 2 (PDF)