Πίσω στο: ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΝΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ

PDFPrintEmail
Description

ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 90°

Υλικό: AISI 304 - 304

Πάχος: 0,4mm

 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 45°

Υλικό: AISI 304 - 304

Πάχος: 0,4mm

 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΤΑΦ 90°

Υλικό: AISI 304 - 304

Πάχος: 0,4mm

 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

Υλικό: 1.4301 (AISI 304)

Πάχος: 0.4mm

 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΚΑΘΕΤΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

Υλικό: 1.4301 (AISI 304)

Πάχος: 0.4mm

 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Υλικό: AISI 304
 • Ø080 - 130
 • Ø100 - 150
 • Ø130 - 180
 • Ø150 - 200
 • Ø180 - 230
 • Ø200 - 250
 • Ø250 - 300
 • Ø300 - 350

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Υλικό: AISI 304
 • Ø080
 • Ø100
 • Ø130
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø300
 • Ø350

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΛΗ

Υλικό: AISI 304
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø300
 • Ø350

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Υλικό: AISI 304
 • Ø080
 • Ø100
 • Ø130
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø300
 • Ø350

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Υλικό: AISI 304
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø300
 • Ø350

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Υλικό: AISI 304
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø300
 • Ø350

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ

Υλικό: AISI 304
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø300
 • Ø350

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ

Υλικό: AISI 304
 • Ø080
 • Ø100
 • Ø130
 • Ø150
 • Ø180
 • Ø200
 • Ø230
 • Ø250
 • Ø280
 • Ø300
 • Ø350